Avukat Berkay Akdağ

İş Sözleşmesinin Bir Yıllık Sürenin Dolmasına Çok Az Süre Kala Feshi

Bu yazımızda iş güvencesi kapsamında olmayan işçinin iş sözleşmesinin işverence yıllık izin ve kıdem tazminatı gibi haklarını elde etmesine çok kısa süre kala yani bir yılını doldurmasına günler kala iş feshedilmesi hususuna değineceğiz. Burada iş güvencesi kapsamında olan işçiler şartları …

Avukat Berkay Akdağ

İş Sözleşmesinde Deneme Süresi

Bu yazımızda İş Kanunu bakımından deneme süreli iş sözleşmelerini değerlendireceğiz. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 15.maddesinde deneme süreli iş sözleşmesi düzenlenmiştir. Bu kanun hükmüne göre; “Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir.” Görüldüğü üzere …

Avukat Berkay Akdağ

Vakıf Üniversitesinde Görevli Öğretim Elemanlarının İşçi Alacakları Bakımından Yargı Yolu Uyuşmazlığı

Vakıf Üniversitelerinde görevli akademisyenlerin çeşitli sebeplerden kaynaklanan ücret alacağı, kıdem tazminatı veya işe iade talepleri gibi iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların idari yargı tarafından mı çözüleceği yoksa adli yargı yanı iş mahkemelerinde çözüleceği halen uygulamada netlik kazanmamış olup yargı yolu uyuşmazlığından …

Avukat Berkay Akdağ

Kıdem Tazminatı Hangi Ücret Üzerinden Hesaplanır?

Kıdem tazminatı işçinin, belirli sebeplerle işini kaybetmesi halinde, çalışma süresi içinde ki yıpranması ve sunduğu emeğe karşılık işveren tarafından kanuni şartlar dahilinde işçiye ödenen toplu paradır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için Kıdem Tazminatı başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz. Son günlerde belirlenen …

Avukat Berkay Akdağ

KIDEM TAZMİNATI

Kıdem tazminatı işçinin, belirli sebeplerle işini kaybetmesi halinde, çalışma sürecinde ki yıpranması ve sunduğu emeğe karşılık işveren tarafından kanuni şartlar dahilinde işçiye ödenen toplu paradır. 4857 sayılı Yeni İş Kanununun düzenlemesi ile 1475 sayılı eski iş kanununun kıdem tazminatını düzenleyen …

Avukat Berkay Akdağ

EMEKLİ İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

Son zamanlarda emekli olup aynı zamanda çalışan işçiler bakımından işverenlerin emekli çalışana kıdem tazminatı vermeden  iş akdini fesih etmesi üzerine bu yazıyı kaleme alma ihtiyacı hasıl olmuştur. 1 Ekim 2008’den önce çalışmaya başlamış ve emekli olmuş bir kişi, emekli olduktan …

Avukat Berkay Akdağ

ASIL İŞVERENİN İŞÇİ ALACAKLARI BAKIMINDAN SORUMLULUĞU

Halk arasında taşeron iş/sözleşmesi olarak bilinen bir işverenin çeşitli sözleşmelerle işin bir kısmını başka bir işverene devretmesi hukuken asıl-alt işveren ilişkisi olarak tanımlanmaktadır. Günümüz koşullarında kimi işverenler yardımcı işlerde veya asıl işin (işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık …