Tahliye Talepli İcra Takibinde İtiraz Süresini Kaçırdım Ne Olacak?

Taşınmaz tahliye talepli icra takipleri, kira ödemelerinin yapılmaması veya eksik yapılaması sebebiyle ikame edilen haciz ve tahliyenin birlikte talep edildiği bir ilamsız icra takip çeşididir. Söz konusu icra takiplerinde 7 günlük itiraz 30 günlükte ödeme süresi bulunmaktadır. Önceki yazımızda icra …

İcra Takibi Borcu Nasıl Ödenir?

Aleyhinize açılmış icra takiplerini gerek tebligat geldiğinde gerekte e devlet üzerinden öğrenmiş olabilirsiniz. Ödeme emri tarafınıza tebliğ olduktan sonra eğer takibe itiraz etmeyecekseniz takibin türüne göre 7, 10 veya 30 gün gibi ödeme sürelerinde ödeme yapılması gerekmektedir. Aksi halde takip …

İcra Takibinde İtiraz Nedir? Nasıl Yapılır?

İcra takibi, alacaklının borçludan olan alacağını alabilmek için girişmiş olduğu icra daireleri vasıtasıyla işletilen hukuki bir yoldur. İcra dairesinin söz konusu alacağın gerçekte olup olmadığını bazı istisnalar dışında değerlendirme yetki ve görevi bulunmamaktadır. Bu kapsamda gerçekte olmayan veya daha önce …

İcra Takibi Nasıl Açılır

İcra Takibi Nedir? Nasıl Açılır?

İcra takibi alacaklının alacağına kavuşmak için girişmiş olduğu hukuki bir yoldur. Bu hukuki imkan icra daireleri vasıtasıyla yürütülmektedir. İcra takibinde taraflar alacaklı, borçlu veya 3. kişi sıfatına haiz olabilmektedir. Kural olarak alacaklı olan kişi veya kurum alacaklı olduğu iddiası ile …

Avukat Berkay Akdağ

Kira Sözleşmesi Nedir? Nasıl Yapılır?

Kira sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş bir rızai bir sözleşme tipidir. Günlük yaşamın en çok içinde olan ve sık yapılan sözleşmelerden biridir. Çoğunlukla araç ve konut kira sözleşmeleriyle karşılaşmaktayız. Bu kadar sık yapılmasının yanında bir bu kadarda matbu ve özensiz …