Tahliye Talepli İcra Takibinde İtiraz Süresini Kaçırdım Ne Olacak?


Taşınmaz tahliye talepli icra takipleri ilamsız icra takip türlerinden biridir. Söz konusu icra takiplerinde 7 günlük itiraz 30 günlükte ödeme süresi bulunmaktadır. Önceki yazımızda icra takibine itiraz konusunu incelemiştik. Bu yazımızda itiraz etmezsek veya itiraz süresini kaçırırsak ne olacak bunu inceleyeceğiz.

Öncelikle söz konusu takipte hem kira alacağını hem de kiranın ödenmemesi halinde taşınmazın tahliyesini konu almaktadır. Eğer takibe süresinde itiraz edilirse icra takibi duracaktır. Takibe itiraz edilmemesi halinde ise takip kesinleşecek ve alacak bakımından haciz aşamasına geçilebilecektir. Ancak taşınmazın tahliyesi için alacaklının dava açması gerekmektedir. Dolayısıyla siz takibe itiraz etseniz de etmeseniz de tahliye için dava açılması zorunludur. Fakat icra takibine itiraz edilmemesi halinde borcun kabul edilmesi sebebiyle tahliye kararının alınması daha kolay olmaktadır.

Takibe itiraz edilmemesi halinde alacağın kesinleşeceğini ifade ettik. Bu kapsamda kesinleşme ile beraber haciz aşamasına geçilecektir. Alacaklı borçlunun malvarlıklarına haciz koyup ardından satış aşamasına geçecektir. Bu aşamada tahsil edilen paraların alacaklıya ödenmemesi yönünde tedbir kararı alınması da mümkün olabilmektedir.

Borçlu tarafından takibe itiraz edilmemesi hasebiyle icra müdürlüğünce taşınmazın tahliye etme gibi yetkisi bulunmamaktadır. Takibe itiraz edilmemesi halinde tahliye bakımından alacaklının dava açması gereklidir. Söz konusu tahliye davası somut olayın şartlarına göre icra mahkemesinde veya sulh mahkemesinde açılabilecektir. Kira bedellerine itiraz edilmemesi yargılamayı yapan mahkeme tarafından özellikle icra mahkemesi ise ödemeye ilişkin bir kayıtta yoksa kira borcunda temerrüttün gerçekleştiği sonuca varması muhtemeldir.

Dolayısıyla itiraz süreni kaçırdıktan sonra henüz ödeme süresi geçmediyse ödeme yapılıp yapılmaması değerlendirilmelidir. Çünkü her ne kadar takibe itiraz edilmemişse de 30 günlük ödeme süresi içerisinde kira borcu ödenmişse mahkemece tahliyeye kararı verilemeyecektir. Söz konusu tahliye talepli icra takipleri Sulh Hukuk mahkemelerinde yargılamanın uzun sürmesi sebebiyle bir nevi kısa yoldan tahliye etmek amacıyla kullanılmaktadır. Dolayısıyla tarafınıza bir ödeme emri tebliğ olduğunda avukatınıza başvurup süreci değerlendirmesini ve gerekli işlemleri yapmasını istemeniz lehinize olacaktır. Ancak geniş perspektifte hangi yola başvurmanın lehe olacağı detaylı bir hukuki inceleme sonucu belirlenebilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir