Avukat Berkay Akdağ

Evli Kadınların Evlenmeden Önceki Soyadını Kullanma Hakkı

Bu yazımızda ülkemizde ve dünya genelinde uzun zamandır uygulanan kadının evlenme sonrasında erkeğin soyadını alması hususunu ve buna karşı kadının evlenmeden önceki soyadını münhasıran veya kocasının soyadının önüne almasının hukuken imkanı olup olmadığını değerlendireceğiz. Kadının, evlendiği erkeğin soyadını alması hatta …

Avukat Berkay Akdağ

Kasten Öldürme Mi? Yoksa Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış(NSA) Kasten Yaralama Mı?

Bu yazımızda Türk Ceza Kanun’unda ihdas edilmiş neticesi ölüm olan iki farklı suç arasında ki ilişkiye ve ayırma kriterlerinden bahsedeceğiz. Bu suçlar TCK’nın 81. Maddesinde ihdas edilmiş olan kasten öldürme ile TCK’nın 87. maddesinin 4. fıkrasında düzenlenmiş olan neticesi sebebiyle …