Avukat Berkay Akdağ

Kiraya Verenin Hapis Hakkı Nedir? Kiracının Eşyaları Alıkonulabilir Mi?

Hapis hakkı temel olarak Türk Medeni Kanunu’n 950 vd. maddelerinde düzenlenmiş olan alacaklının alacağını tahsil edememesi sebebiyle borçlunun bir takım eşyalarına el konulmasını konu alan hukuki bir imkandır. Söz konusu hapis hakkının kira uyuşmazlıklarına özel bir takım hükümler mevzuatımızda bulunmaktadır. …

Avukat Berkay Akdağ

Kiraya Veren Depozito İsteyebilir Mi? Şartları Nelerdir?

Taşınmaz kiralarında gerek konut gerek iş yeri amacıyla kiraya verilsin kiraya verenlerin sözleşme kurulurken depozito istemesi neredeyse kira sözleşmelerinin vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Halk arasında depozito olarak olarak belirtilen husus kanunda güvence bedeli olarak adlandırılmıştır. Yazımızda her ki kavramda aynı …

Avukat Berkay Akdağ

Komşulara Zarar Veren Veya Gürültü Yapan Kiracı Tahliye Edilebilir Mi?

Bugünkü yazımızda kiracıların kiralananı özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcunu ve yükümlülüğe aykırı davranılması halinde kiracının tahliye edilip edilemeyeceğinden bahsedeceğiz. Bu hususta gerek yöneticilerin gerek diğer komşuların ev sahiplerine kiracılarının gürültü yaptığı veya başkaca rahatsızlıklar verdiği şeklinde şikayetlerin geldiğini …