Avukat Berkay Akdağ

Devletin Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Sorumluluğu

Devletin tapu sicilinin tutulmasından doğan sorumluluğu, toplumun tapu siciline duyulan güvenini sağlamaya yönelik bir hukuki yoldur. Devletin bu tazminat sorumluluğu Türk Medeni Kanunu m. 1007’de düzenlemiş olup söz konusu TMK 1007/1 maddesi şu şekildedir; “Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan …

Avukat Berkay Akdağ

Araç Kilometresinin Düşürülmesi Suç Mudur? Cezası Ne Kadar?

Geçmişten bugüne denk gelen aracın gerçek değerinden daha yüksek değere satmak için yapılan hilelerden biri de aracın kilometresini düşürmektir. Gerek teknik yöntemlerle gerekse de yeni araçlarda yazılım vasıtasıyla kilometre değeri düşürülebiliyor. Araçlarda kilometresi aracın değerini etkileyen asli unsurlarından biridir. Aracın …

Avukat Berkay Akdağ

ÖN ÖDEMELİ KONUT SATIŞI NEDİR? TÜKETİCİYİ BEKLEYEN RİSKLER VE KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ KORUMA REJİMİ

*Stj. Av. Tayfun Münüklü Ekseriyetle halk arasında ‘topraktan satış’ ‘temelden satış’ ‘maketten satış’ ‘projeden satış’ olarak bilinen ön ödemeli konut satışı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda geçen şekliyle: ‘tüketicinin konut amaçlı bit taşınmazın satış bedelini önceden peşin veya taksitle …

Avukat Berkay Akdağ

Park Halindeki Araca Çarpma

Özellikle kar yağışının yoğun olduğu bugünlerde park halindeki araca çarpma vakıaları epeyce yaşanmaktadır. Bugünkü konumuz da park halindeki aracınıza başka bir araç tarafından hasar verilmesi veya sizin park halindeki bir araca çarpmanız durumunda yapılacaklar üzerinedir. Park Halindeki Araca Çarpma Durumunda …

Avukat Berkay Akdağ

Trafik Kazasında Kusur Tespiti ve Kusur Tespitine İtiraz

Aracınızdaki hasar sebebiyle oluşan masrafın tazmini, araç değer kaybını, araç ağır hasarlı olduysa toplam ücretin tazmini, kaza yaralanma ve ölümle sonuçlandıysa zararların tazmini bakımından kusur oranı çok önemlidir. Kusur oranınız artıkça söz konusu lehinize ödenecek tazminatların oranı azalmakta veya ortadan …

Avukat Berkay Akdağ

Trafik Kazası Halinde Yapılması Gerekenler

Giriş Araba kullanımının bir zaruri bir ihtiyaç olduğu günümüzde araç sayısı ve kullanıma bağlı olarak yaşanan trafik kazaları da yadsınamaz derecede fazladır. Trafik kazaları tek taraflı, çok taraflı, maddi zararlı, ölüm ve yaralanmalı olabilmektedir. Bu yazımızda önce trafik kazasına karışanların …