Avukat Berkay Akdağ

Geriye Dönük Kira Alacağı Talep Edilebilir Mi? (2. Bölüm)

Daha önce geçmişe dönük kira bedellerinin talep edilip edilmeyeceğine ilişkin bir yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Söz konusu yazımızca belirli şartları altında sözleşmede belirlenen bir kira artış şartı var ve kira artış döneminde bu kurala uyulmayarak daha düşük bir artış yapılması aradaki …

Avukat Berkay Akdağ

Ev Sahibim İhtarname Gönderdi Ne Yapmam Lazım?

Son iki senedir çokça görünür olan kira uyuşmazlıklarının ilk evresinde çoğunlukla bir ihtarname mevcuttur. Birçok uyuşmazlık icra takibi veya davaya dönüşmeden ihtarname keşide edilmektedir. Bugünkü yazımızda kira uyuşmazlıklarında ihtarname keşide edilmesi halinde ne yapılabilir? sorusuna cevap arayacağız. İhtarname Nedir? İhtarname …

Avukat Berkay Akdağ

Tahliye Taahhüdü Sebebiyle Kiralananın Tahliyesi

Kira hukukunun bugün bu kadar gündemde olması ve kira uyuşmazlıkları da görev alanında olan Sulh Hukuk Mahkemelerinin iş yükünün aşırı arttığı görülmektedir. Bu doğrultuda yargılamaların adil yargılanma hakkını ihlal edecek derecede uzun sürmesi de hem kiracı hem de kiraya verenler …

Avukat Berkay Akdağ

Kira Tespit Davası

Kira tespit davaları özellikle enflasyonun yüksek olduğu ve kira sözleşmesinde kira artış şartı mevcut ise bu artışın piyasanın altında kaldığı zamanlarda çokça gündeme gelen bir dava türüdür. Bugünde son derece görünür olmuş ve gerek tahliye davaları ile birlikte gerek tek …

Avukat Berkay Akdağ

Kiraya Verenin Hapis Hakkı Nedir? Kiracının Eşyaları Alıkonulabilir Mi?

Hapis hakkı temel olarak Türk Medeni Kanunu’n 950 vd. maddelerinde düzenlenmiş olan alacaklının alacağını tahsil edememesi sebebiyle borçlunun bir takım eşyalarına el konulmasını konu alan hukuki bir imkandır. Söz konusu hapis hakkının kira uyuşmazlıklarına özel bir takım hükümler mevzuatımızda bulunmaktadır. …

Avukat Berkay Akdağ

Kiraya Veren Depozito İsteyebilir Mi? Şartları Nelerdir?

Taşınmaz kiralarında gerek konut gerek iş yeri amacıyla kiraya verilsin kiraya verenlerin sözleşme kurulurken depozito istemesi neredeyse kira sözleşmelerinin vazgeçilmez unsuru haline gelmiştir. Halk arasında depozito olarak olarak belirtilen husus kanunda güvence bedeli olarak adlandırılmıştır. Yazımızda her ki kavramda aynı …

Avukat Berkay Akdağ

Komşulara Zarar Veren Veya Gürültü Yapan Kiracı Tahliye Edilebilir Mi?

Bugünkü yazımızda kiracıların kiralananı özenle kullanma ve komşulara saygı gösterme borcunu ve yükümlülüğe aykırı davranılması halinde kiracının tahliye edilip edilemeyeceğinden bahsedeceğiz. Bu hususta gerek yöneticilerin gerek diğer komşuların ev sahiplerine kiracılarının gürültü yaptığı veya başkaca rahatsızlıklar verdiği şeklinde şikayetlerin geldiğini …

Avukat Berkay Akdağ

Kiracı Taşınmazı Alt Kiraya Verilebilir Mi?

Günümüzde uyguna kiralanmış taşınmazların kiracılar tarafından Airbnb veya diğer kiralama platformlarından kiraya verildiğini veya devamlı olarak kullanım hakkının bir başkasına devredildiğini görmekteyiz. Bu yazımızın konusu da kiracının kiraladığı taşınmazı başkasına kiraya verip veremeyeceğidir. Alt Kira Sözleşmesi Nedir? Alt kira sözleşmesi; …

Kira alacağı

Kiralayan Geçmişe Dönük Kira Artış Farklarını Talep Edilebilir Mi?

Kira Sözleşmesine Dayalı Olarak Kira Artış Farkları Talep Edilebilir Mi? Yargıtay kararları doğrultusunda kiralayan kira farklarını….

Avukat Berkay Akdağ

Devletin Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Sorumluluğu

Devletin tapu sicilinin tutulmasından doğan sorumluluğu, toplumun tapu siciline duyulan güvenini sağlamaya yönelik bir hukuki yoldur. Devletin bu tazminat sorumluluğu Türk Medeni Kanunu m. 1007’de düzenlemiş olup söz konusu TMK 1007/1 maddesi şu şekildedir; “Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan …