Konutta Hangi Eşyalar Haczedilebilir?

Günümüzde artık etkinliği azalan konut haczine ilişkin kısa bir inceleme yapacağız. Menkul haczi yani taşınır haciz ev iş yeri gibi yerlerde yapılabilen borçlunun taşınır eşyaların haczedilip paraya çevrilmesi için kullanılan bir yoldur. 05/04/2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren İcra …

Tahliye Talepli İcra Takibinde İtiraz Süresini Kaçırdım Ne Olacak?

Taşınmaz tahliye talepli icra takipleri ilamsız icra takip türlerinden biridir. Söz konusu icra takiplerinde 7 günlük itiraz 30 günlükte ödeme süresi bulunmaktadır. Önceki yazımızda icra takibine itiraz konusunu incelemiştik. Bu yazımızda itiraz etmezsek veya itiraz süresini kaçırırsak ne olacak bunu …

İcra Takibi Borcu Nasıl Ödenir?

Aleyhinize açılmış icra takiplerini gerek eve tebligat geldiğinde gerekte e devlet üzerinden öğrenmiş olabilirsiniz. Ödeme emri tarafınıza tebliğ olduktan sonra eğer takibe itiraz etmeyecekseniz takibin türüne göre 7, 10 veya 30 gün gibi ödeme sürelerinde ödeme yapılması gerekmektedir. Aksi halde …

İcra Takibinde İtiraz Nedir? Nasıl Yapılır?

İcra takibi alacaklının borçludan olan alacağını alabilmek için girişmiş olduğu icra daireleri vasıtasıyla işletilen hukuki bir yoldur. İcra dairesinin söz konusu alacağın gerçekte olup olmadığını bazı istisnalar dışında değerlendirme yetki ve görevi bulunmamaktadır. Bu kapsamda gerçekte olmayan veya daha önce …

İcra Takibi Nasıl Açılır

İcra Takibi Nedir? Nasıl Açılır?

İcra takibi alacaklının alacağına kavuşmak için girişmiş olduğu hukuki bir yoldur. Bu hukuki imkan icra daireleri vasıtasıyla yürütülmektedir. İcra takibinde taraflar alacaklı, borçlu veya 3. kişi sıfatına haiz olabilmektedir. Kural alacaklı olan kişi veya kurum alacaklı olduğu iddiası ile icra …

Avukat Berkay Akdağ

Kira Sözleşmesi Nedir? Nasıl Yapılır?

Kira sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş bir rızai bir sözleşme tipidir. Günlük yaşamın en çok içinde olan ve sık yapılan sözleşmelerden biridir. Çoğunlukla araç ve konut kira sözleşmeleriyle karşılaşmaktayız. Bu kadar sık yapılmasının yanında bir bu kadarda matbu ve özensiz …

Avukat Berkay Akdağ

Geriye Dönük Kira Alacağı Talep Edilebilir Mi? (2. Bölüm)

Daha önce geçmişe dönük kira bedellerinin talep edilip edilmeyeceğine ilişkin bir yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Söz konusu yazımızca belirli şartları altında sözleşmede belirlenen bir kira artış şartı var ve kira artış döneminde bu kurala uyulmayarak daha düşük bir artış yapılması aradaki …

Avukat Berkay Akdağ

Kiracı Fazla Ödediği Kira Bedellerini Talep Edilebilir Mi?

Daha önceki yazımızda kiralayanın geçmişe dönük kira artış farklarını talep edip edemeyeceğini açıklamıştık. Bu yazımızda ise kiracının ödemiş olduğu fazla kiraları kiraya verenden talep edip edemeyeceği hususunu tartışacağız. Önceki yazımızda bugüne yaklaşık bir yıl geçti ve bu süre zarfında kira …

Avukat Berkay Akdağ

Ev Sahibim İhtarname Gönderdi Ne Yapmam Lazım?

Son iki senedir çokça görünür olan kira uyuşmazlıklarının ilk evresinde çoğunlukla bir ihtarname mevcuttur. Birçok uyuşmazlık icra takibi veya davaya dönüşmeden ihtarname keşide edilmektedir. Bugünkü yazımızda kira uyuşmazlıklarında ihtarname keşide edilmesi halinde ne yapılabilir? sorusuna cevap arayacağız. İhtarname Nedir? İhtarname …

Avukat Berkay Akdağ

Tahliye Taahhüdü Sebebiyle Kiralananın Tahliyesi

Kira hukukunun bugün bu kadar gündemde olması ve kira uyuşmazlıkları da görev alanında olan Sulh Hukuk Mahkemelerinin iş yükünün aşırı arttığı görülmektedir. Bu doğrultuda yargılamaların adil yargılanma hakkını ihlal edecek derecede uzun sürmesi de hem kiracı hem de kiraya verenler …