Avukat Berkay Akdağ

İcradan Araç Nasıl Alınır?

İcra Hukuku genel anlamda usul hukuku kapsamında kalan bir daldır. İcra hukukun amacı ise mahkeme kararları ve borçların yerine getirilmesinin kendi usulleri çerçevesinde gerçekleştirmektir. Bu kapsamda İcra İflas Kanunu kapsamında yapılacak genel haciz yolu ile icra takibi temel olarak şu aşamalardan meydana …

Avukat Berkay Akdağ

İş Sözleşmesinde Deneme Süresi

Bu yazımızda İş Kanunu bakımından deneme süreli iş sözleşmelerini değerlendireceğiz. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 15.maddesinde deneme süreli iş sözleşmesi düzenlenmiştir. Bu kanun hükmüne göre; “Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir.” Görüldüğü üzere …

Avukat Berkay Akdağ

Park Halindeki Araca Çarpma

Özellikle kar yağışının yoğun olduğu bugünlerde park halindeki araca çarpma vakıaları epeyce yaşanmaktadır. Bugünkü konumuz da park halindeki aracınıza başka bir araç tarafından hasar verilmesi veya sizin park halindeki bir araca çarpmanız durumunda yapılacaklar üzerinedir. Park Halindeki Araca Çarpma Durumunda …

Avukat Berkay Akdağ

Süresinde Verilmeyen Cevap Dilekçesi Islah İle Verilebilir Mi?

Islah, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 176-183 maddeleri arasında düzenlenmiş olan yapılmış olan usul işlemlerinin değiştirebilme imkanı veren hukuki bir yoldur. Islah sözlük anlamı olarak da daha iyi duruma getirme, düzeltme, iyileştirme manasına gelmektedir. Islah edilebilecek usul işlemleri  kanun sayılmamakla beraber mevzuatta …

Avukat Berkay Akdağ

Metaverse Evrenine Hukuki Yaklaşım

Metaverse olarak bilinen son zamanlarda popülerliği artan; blockchain teknolojisinde faydalanarak Etheriıum alt yapısı üzerine kurulmuş olan bir sanal evrendir. Metaverse, sanal bir ortak alan oluşturmayı hedeflemektedir. Bu sanal evren üzerinde satın alınan arsa blok zincir üzerinde işlenerek sahipliği herkese açık …

Avukat Berkay Akdağ

Boşanma Davalarında “Affetme”

Boşanma davalarında eşlerin kusurlu tarafı açıkça affetmesi veya bu anlama gelecek davranışlarda bulunması durumunda boşanma davası açma hakkı da olmayacaktır. Esas olarak affetme hususu boşanma sebeplerinden zina -(TMK m. 161/2) ve hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış kapsamında …