Avukat Berkay Akdağ

Süresinde Verilmeyen Cevap Dilekçesi Islah İle Verilebilir Mi?

Islah, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 176-183 maddeleri arasında düzenlenmiş olan yapılmış olan usul işlemlerinin değiştirebilme imkanı veren hukuki bir yoldur. Islah sözlük anlamı olarak da daha iyi duruma getirme, düzeltme, iyileştirme manasına gelmektedir. Islah edilebilecek usul işlemleri  kanun sayılmamakla beraber mevzuatta …

Avukat Berkay Akdağ

AYM’YE BİREYSEL BAŞVURU SÜRESİ BAKIMINDAN E-TEBLİGAT

Giriş Hukukumuzda genel olarak süreler Tebligat Kanunu’n belirlediği usuller çerçevesinde yapılmış tebliğ tarihlerinden itibaren başlar. Ancak istisnai olarak bazı kanunlarda belirlenen süreler öğrenmeden/haberdar olmadan itibaren başlar. Bunun bir örneği de Anayasa Mahkemesine yapılacak olan bireysel başvurulardır. Bireysel Başvuruda Süre  6216 …

Avukat Berkay Akdağ

ELEKTRONİK TEBLİGATIN TEBLİĞ ANINA İLİŞKİN BİR İNCELEME

Giriş Tebligat denilince son 10 yıla kadar genel olarak akla sadece posta memuru vasıtasıyla yapılan tebligat gelmekteydi. Bilgi ve bilişim teknolojisinde gelişiminin tebligat hukukuna yansımalarından biri de elektronik tebligat(e-tebligat) olmuştur. E-tebligat muhatapların kayıtlı elektronik posta adreslerine kapalı bir sistem dâhilinde …