Avukat Berkay Akdağ

Devletin Tapu Sicilinin Tutulmasından Doğan Sorumluluğu

Devletin tapu sicilinin tutulmasından doğan sorumluluğu, toplumun tapu siciline duyulan güvenini sağlamaya yönelik bir hukuki yoldur. Devletin bu tazminat sorumluluğu Türk Medeni Kanunu m. 1007’de düzenlemiş olup söz konusu TMK 1007/1 maddesi şu şekildedir; “Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan …