Konutta Hangi Eşyalar Haczedilebilir?

Günümüzde artık etkinliği azalan konut haczine ilişkin kısa bir inceleme yapacağız. Menkul haczi yani taşınır haciz ev iş yeri gibi yerlerde yapılabilen borçlunun taşınır eşyaların haczedilip paraya çevrilmesi için kullanılan bir yoldur. 05/04/2023 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren İcra …

Tahliye Talepli İcra Takibinde İtiraz Süresini Kaçırdım Ne Olacak?

Taşınmaz tahliye talepli icra takipleri ilamsız icra takip türlerinden biridir. Söz konusu icra takiplerinde 7 günlük itiraz 30 günlükte ödeme süresi bulunmaktadır. Önceki yazımızda icra takibine itiraz konusunu incelemiştik. Bu yazımızda itiraz etmezsek veya itiraz süresini kaçırırsak ne olacak bunu …

İcra Takibi Borcu Nasıl Ödenir?

Aleyhinize açılmış icra takiplerini gerek eve tebligat geldiğinde gerekte e devlet üzerinden öğrenmiş olabilirsiniz. Ödeme emri tarafınıza tebliğ olduktan sonra eğer takibe itiraz etmeyecekseniz takibin türüne göre 7, 10 veya 30 gün gibi ödeme sürelerinde ödeme yapılması gerekmektedir. Aksi halde …

İcra Takibinde İtiraz Nedir? Nasıl Yapılır?

İcra takibi alacaklının borçludan olan alacağını alabilmek için girişmiş olduğu icra daireleri vasıtasıyla işletilen hukuki bir yoldur. İcra dairesinin söz konusu alacağın gerçekte olup olmadığını bazı istisnalar dışında değerlendirme yetki ve görevi bulunmamaktadır. Bu kapsamda gerçekte olmayan veya daha önce …

İcra Takibi Nasıl Açılır

İcra Takibi Nedir? Nasıl Açılır?

İcra takibi alacaklının alacağına kavuşmak için girişmiş olduğu hukuki bir yoldur. Bu hukuki imkan icra daireleri vasıtasıyla yürütülmektedir. İcra takibinde taraflar alacaklı, borçlu veya 3. kişi sıfatına haiz olabilmektedir. Kural alacaklı olan kişi veya kurum alacaklı olduğu iddiası ile icra …

Avukat Berkay Akdağ

Geriye Dönük Kira Alacağı Talep Edilebilir Mi? (2. Bölüm)

Daha önce geçmişe dönük kira bedellerinin talep edilip edilmeyeceğine ilişkin bir yazımıza buradan ulaşabilirsiniz. Söz konusu yazımızca belirli şartları altında sözleşmede belirlenen bir kira artış şartı var ve kira artış döneminde bu kurala uyulmayarak daha düşük bir artış yapılması aradaki …

Avukat Berkay Akdağ

Kiralananın İcra Yoluyla Tahliyesi

Daha önceki yazılarımızda kiralanın tahliyesi hususunu değerlendirdiğimiz yazı serimizde bugünkü kısmında Borçlar Kanunu’ndan kaynaklanan bir tahliye yolu değil İcra İflas Kanunu’nda düzenlenmiş bir tahliye yolundan bahsedeceğiz. İcra İflas Kanun’un 269 ve devamı maddelerinde kiracının kira borcunu zamanında yerine getirmemesi durumunda …

Kira alacağı

Kiralayan Geçmişe Dönük Kira Artış Farklarını Talep Edilebilir Mi?

Kira Sözleşmesine Dayalı Olarak Kira Artış Farkları Talep Edilebilir Mi? Yargıtay kararları doğrultusunda kiralayan kira farklarını….

Avukat Berkay Akdağ

İcradan Araç Nasıl Alınır?

İcra Hukuku genel anlamda usul hukuku kapsamında kalan bir daldır. İcra hukukun amacı ise mahkeme kararları ve borçların yerine getirilmesinin kendi usulleri çerçevesinde gerçekleştirmektir. Bu kapsamda İcra İflas Kanunu kapsamında yapılacak genel haciz yolu ile icra takibi temel olarak şu aşamalardan meydana …

Avukat Berkay Akdağ

Kripto Varlıkların Muhafazası ve Paraya Çevrilmesi

Kripto paranın ne olduğunu ve hukuki niteliğine ilişkin KRİPTO PARA HACZİ başlıklı yazımızda açıklamalarda bulunduk. Bu yazıyı okumadan önce söz konusu yazımızı okunmanızı tavsiye ederiz. Bu yazının konusu haczedilen kripto paraların/varlıların muhafazası ve paraya çevrilmesi işlemleridir. Kripto varlıklar kripto paraları …