Avukat Berkay Akdağ

ASIL İŞVERENİN İŞÇİ ALACAKLARI BAKIMINDAN SORUMLULUĞU

Halk arasında taşeron iş/sözleşmesi olarak bilinen bir işverenin çeşitli sözleşmelerle işin bir kısmını başka bir işverene devretmesi hukuken asıl-alt işveren ilişkisi olarak tanımlanmaktadır. Günümüz koşullarında kimi işverenler yardımcı işlerde veya asıl işin (işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık …